Ecophon

Ecophon

 

Saint-Gobain Ecophon разработва, произвежда и доставя акустични продукти и системи, които допринасят за добра работна среда чрез повишаване на комфорта на хората, цялостния комфорт и производителността. Нашето обещание 🟡 Звуков ефект върху хората 🟡, е основен за всичко, което правим.

Ecophon има търговски звена в 20 страни, представители в други 30 страни по света и има около 800 служители. Седалището на компанията се намира в Hyllinge, близо до Helsingborg, Швеция.

Мениджър направление "Тавани" Калин Пенков

📞   Тел: + 359 2 4899502
📞   Мобилен: + 359 885 248 594
✉️   Kalin.Penkov@saint-gobain.com
УЕБСАЙТ     

Ръководител проекти Росица Иванова

📞   Тел: + 359 2 4899500
📞   Мобилен: + 359 885 759 840
✉️   Rosica.Ivanova@saint-gobain.com
УЕБСАЙТ