Нашата мисия

Making the world a better home

 

Нашата мисия се отразява в ежедневните ни дейности. Ежедневно ние проектираме, произвеждаме и разпространяваме решения, които допринасят за по-голям комфорт, здравословен начин на живот, ефективна работа и в същото време уважавайки планетата.

 

 

Нашата мисия е подкрепена от нашата история. Ние сме на пазара повече от 350 години, така че виждаме как се променя светът около нас. Изправени сме пред предизвикателство, което никога не е било по-критично: да балансираме производителността и комфорта, като същевременно пестим ресурси. Приехме това предизвикателство като свое.

what we do banner

 

 

Нашата мисия има глобална цел, но помага и в регионален план.
Имаме силна автономия в областите, в които работим. По този начин можем да отговорим
на нуждите на местния пазар и в същото време да допринесем за глобалните цели.

 

 

 

Нашата мисия се основава на нашите ценности. Те включват лоялност, солидарност, уважение, почтеност, грижа за околната среда. Ние осъзнаваме своята отговорност и сила да допринесем за по-добрия живот в света и действаме съответно.

what we do banner 2

what we do banner 3

 

„Да направим света по-добър дом“
е силно мото, което ни съпътства по време на ежедневните ни дейности и същевременно служи като ръководство за нашите дългосрочни решения.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer