Нашите обещания

 

1. Ние намаляваме екологичния отпечатък на сградите

Нашата компания е истински пионер в областта на устойчивото строителство. Ние разработваме и произвеждаме материали и решения за намаляване на отпечатъка на сградите върху екологията – от топлоизолационните системи до стъклата за прозорци и фасади.

 

Ние намаляваме екологичния отпечатък на сградите

 

2. Намаляваме екологичното въздействие на производството

Да бъдеш лидер означава, наред с други неща, да даваш пример, поради което ние мислим и за собствения си екологичен отпечатък. Вече използваме отпадъци от нашите собствени продукти или отпадъци от строителството и разрушаването на сгради в нашето производство. Но ние планираме много повече - вижте нашите цели.

 

Намаляваме екологичното въздействие на производството

Нашите ангажименти за 2030 и 2050 г.* или От думи към действия

Ние също сме допринесли за изменението на климата и сега е моментът да го поправим. Поставили сме си ясни цели за следващите години:

Преки CO2 емисии
Преки CO2 емисии

Ще намалим преките емисии на CO2 от изгаряне на горива (напр. природен газ, кокс) и непреките емисии от закупена енергия с 33%.

Индиректни емисии на CO 2
Индиректни емисии на CO2

Ще намалим косвените емисии на CO2 от нашата верига за стойност (суровини, транспорт, пътувания...) с 16% до 2030 г.

Въглеродна неутралност
Въглеродна неутралност

Ангажиментите за намаляване на емисиите на CO₂ до 2030 г. са първата стъпка по нашия път към въглеродна неутралност. И продължаваме!

Вода
Вода

До 2030 г. ще намалим потреблението с 50% и няма да изхвърляме отпадъчни води в райони, застрашени от суша.

Кръгова икономика
Кръгова икономика

Вече използваме строителни отпадъци и остатъци от собствени продукти. Ще намалим нерециклираните отпадъци с 80% до 2030 г.

Рециклиране на суровини
Рециклиране на суровини

Първичните суровини намаляват, така че искаме да заменим поне 30% от тях с рециклируеми материали до 2030 г.

Рециклиране на опаковки
Рециклиране на опаковки

Опаковките за нашите продукти ще съдържат поне 30% рециклиран материал и ще могат да се рециклират напълно.

Прозрачност на продукта
Прозрачност на продукта

Ние извършваме анализ на жизнения цикъл (LCA) за всички продуктови линии, за да разберем тяхното въздействие върху околната среда.

*Целите се проверяват според инициативата за научно-базирани цели. (Постигането на тези нови цели се разглежда в абсолютно изражение и ще бъде сравнено с базовото ниво от 2017 г.) Тези цели ще ни помогнат да ни насочат към основния ни дългосрочен ангажимент за постигане на ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ до 2050 г.