Материали за индустрията

SAINT-GOBAIN НЕ ЗНАЧИ САМО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ,
НО СЪЩО И РЕШЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА

 

Значимите отрасли, за които Saint-Gobain Group произвежда високоефективни материали, компоненти и решения, включват здравеопазване, енергетика, металургия, неметални суровини, минно дело, химикали, нефтохимикали и полупроводници. Те намират приложение в областта на сигурността, промишленото оборудване и битовата техника.

Saint-Gobain черпи от сериозен опит от науката, формулировките, дизайна на приложенията за автомобилно стъкло, керамиката, абразивните решения, полимерите с висока ефективност и стъклените влакна. Компанията има опит в различни съвременни приложения, които използват специфичните свойства на материалите като устойчивост на високи температури, абразия, химическа стабилност, свойства на повърхността и др.