Обсерватория за устойчиво строителство

 

The sustainable construction observatory

 

Все по-неотложните глобални климатични предизвикателства изискват бърза и цялостна трансформация на строителната индустрия към устойчивост. Целта на тази мобилизация е значително и трайно намаляване на емисиите на парникови газове, защита на невъзобновяемите природни ресурси, намаляване на потреблението на енергия и в същото време осигуряване на достоен и комфортен живот за всички.

Групата Saint-Gobain се ангажира да играе ключова роля в тази трансформация, превръщайки се в референтна компания и включвайки всички заинтересовани страни. Обсерваторията за устойчиво строителство е инструмент за изпълнение на тази мисия и постигане на реална промяна.

Точно както истинската обсерватория служи за наблюдение, целта на нашия проект е основно да наблюдаваме. Ще наблюдаваме устойчивостта в строителния сектор, ще изследваме как се развива, ще дефинираме нови предизвикателства и пречки и ще планираме действия, които ще доведат до промяна.

 

 

Benoit Bazin

 

В този бързо променящ се свят, който започва да настоява за въглеродна неутралност, строителният сектор трябва да докаже, че се справя със задачата. Нека не забравяме, че само този сектор произвежда 37% от емисиите на CO₂, консумира 50% от природните ресурси и генерира 40% от твърдите отпадъци. В същото време трябва да си припомним, че жилищата и инфраструктурата са от решаващо значение за нашето общество и непрекъснато се развиват като истински показатели за нашата цивилизация.

Днес съм убеден, че строителната индустрия играе важна, дори решаваща роля за баланса на нашата планета и за човечеството. Saint-Gobain изразява тази амбиция със своята мисия: „Да направим света по-добър дом“. На всеки континент нашите 168 000 служители въплъщават това убеждение и тяхната активна подкрепа прави Saint-Gobain лидер в устойчивото строителство.

Беноа Базен
Главен изпълнителен директор, Saint-Gobain

Трите основни цели на проекта

 

ДА ПРОСЛЕДИМ

Ние следим развитието на устойчивото строителство в света: разлики между възприятие и реалност, пречки и лостове за прогрес, очаквани решения, най-активните заинтересовани страни. Това ни позволява да измерваме напредъка и да идентифицираме областите, в които нашите колективни усилия трябва да бъдат съсредоточени.

Резултатът е годишно проучване, наречено Барометър, резултатите от което споделяме със заинтересованите страни и широката общественост.

 

Follow

 

Information

 

 

ДА ИНФОРМИРАМЕ

Ние събираме знания, анализи и препоръки от областта на устойчивото строителство. Резултатите служат като инструмент за обучение, повишаване на осведомеността по проблема и като помощ при вземане на решения за всички заинтересовани страни.

Създадохме дигиталното списание Constructing a sustainable future, което хвърля светлина върху темата за устойчивото строителство, влиянието му върху климата и обществото и представя иновативни решения и проекти.

 

 

ОБЕДИНЯВАМЕ

Ние обединяваме ключовите играчи на фрагментирания досега световен пазар: строителни експерти, институции и граждани. Ние насърчаваме споделянето на идеи и най-добри практики, помагаме за създаването и прилагането на решения и организираме редовни международни срещи за големи събития.

Unify

 

Barometer