Сертифициране

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

LEED

LEED сертификат

Глобална система за екологично сертифициране на сгради. Създадена е в САЩ през 2000 г.  

BREEAM

BREEAM сертификат

Най-старата сертификация в областта на енергоспестяващите и устойчиви сгради (създадена през 1990 г.).

multi comfort

Сертификат MULTI COMFORT

Разработен от нас жилищен стандарт, валиден от 2017 г.

Оценява екологичните качества на сградите по време на фазата на строителство или експлоатация.

+ Развитието на системата е поето от US Green Building Council.

+ Оценката се извършва от независимата организация GBCI.

Оценява общо 9 категории според въздействието им върху околната среда.

+ Той се занимава с напр. енергийна ефективност, материали или отпадъци.

+ Използва мерки за ефективност, определени според установени критерии.

+ Базира се на концепцията за пасивна къща, която разширява с допълнителни изисквания.

+ Решава акустиката, светлината, топлинния комфорт, естетиката и въздуха в интериора.

+ Подчертава дългосрочната устойчивост на конструкцията и работата на системите.

Подкрепа за изпълнение на проекта

Идейна фаза

Идейна фаза

Консултация с предприемач или инвеститор - от идеята през проучването до изготвянето на проекта за издаване на разрешение за строеж и сертификат МУЛТИ КОМФОРТ.

Фаза на оценка на проекта

Фаза на оценка на проектаСлед преценка дали проектът за изпълнение отговаря на принципите на стандарта MULTI COMFORT, специалистът на Saint-Gobain издава Сертификат за оценка на проекта за проекта.

Фаза на внедряване

Фаза на внедряванеИзпълнение на проекта по принципите на стандарта MULTI COMFORT, индивидуални решения на Saint-Gobain – инженеринг и консултации при изпълнението и определяне на параметри за избор на други продукти, материали и решения.

Фаза на потребителска оценка

Фаза на потребителска оценкаСертификационно измерване на параметри от независима институция. Измерване на параметри от трето лице - сертифициращ орган с последващо издаване на официален сертификат MULTI COMFORT Saint-Gobain.

Употребяван етап на строителство

Употребяван етап на строителствоСградата е предадена за ползване заедно с инструкцията за ползване на сграда МУЛТИ КОМФОРТ (препоръчителен избор на щадящо здравето оборудване, повърхностни обработки, килими и др.).