Топ работодател

Top employer banner

Сертификатът ТОП РАБОТОДАТЕЛ

Ключът към сертифицирането за най-добър работодател е преминаването на строга оценка и проверка, за да се определи дали компанията отговаря на зададените международни стандарти, необходими за получаване на тази сертификация. Това е независимо сертифициране, при което всички необходими параметри се проверяват независимо. Групата Saint-Gobain изпълнява ежегодно тези показатели и по този начин затвърди позицията си в световен мащаб.

Top Employers Institute оцени Saint-Gobain и всички процеси и стандарти за персонала, които включват следните критерии:

 ● стратегия за развитие и търсене на таланти,
 ● планиране на работната сила,
 ●  набиране на нови служители и процес на тяхното адаптиране,
 ●  обучение и развитие,
 ● управление на ефективността,
 ● възможности за кариерно израстване и развитие,
 ● доходи на служителите,
 ●  фирмена култура.

TOP Employer GLOBAL

TE Global - 2023</h3>

 

Saint-Gobain е сертифицирана като "Най-добър работодател в световен мащаб" за осма поредна година".

 

 

Във всяка страна се провежда проучване, което се основава на анализа на повече от 400 параметъра на условията на труд, които се одитират и впоследствие оценяват. 

Критериите, които ни отличават от другите компании, са тези, които обединяват нашите служители и създават чувство за принадлежност към организацията: това са нашите ценности, етика и почтеност. Saint-Gobain се отличава с етика и почтеност, лидерство, КСО и ангажираност на служителите.

 

top employer banner 2

 

Наистина се гордея с всички служители, които създават такава страхотна фирмена култура. Тази награда е резултат от дългогодишната работа на ръководството, ръководителите и персонала. Всички те ни помогнаха да постигнем този резултат. Позицията на най-добър работодател се потвърждава не само от този сертификат, но и от отговорите на служителите в проучването за удовлетвореност от октомври миналата година, което беше проведено за нас от компанията IPSOS и в което участваха повече от 3500 служители, и 84% от тях препоръчват Saint-Gobain като добър работодател.

Робърт Кудрна
HR директор на групата Saint-Gobain за Източна Европа