Правна информация

1) Собственик на уебсайт


Целта на този уебсайт, наричан по-долу „Уебсайтът“, достъпен на адрес www.saint-gobain.bg, е да предостави информация за компаниите в групата Saint-Gobain, в случая на юридически лица от групата Saint-Gobain.

Терминът „Група Saint-Gobain“ или „Saint-Gobain“ означава групата, образувана от компании на Saint-Gobain, опериращи на българския пазар, които се управляват от компанията майка Compagnie de Saint-Gobain, която пряко или косвено контролира други компании, които по-нататък се наричат ​​„Субекти от групата Saint-Gobain“.

Този уебсайт е публикуван от „Сен-Гобен България“ ЕООД, ЕИК: 131234803, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Император Константин Велики“ 13 пощенски код 2230

Информация, свързана с дизайна и хостинга на уебсайта и използвания софтуер, е предоставена в раздел Правна информация.

 

2) Отговорност


„Сен-Гобен България“ ЕООД, която е собственик на този уебсайт, непрекъснато ще полага всички усилия, за да гарантира надеждността на всички данни, предоставени на този уебсайт към момента на публикуването им в интернет, както и наличността на тези данни . Материалът на уебсайта може да съдържа технически неточности или типографски грешки, които да бъдат променяни, актуализирани и изтривани без предизвестие.

„Сен-Гобен България“ ЕООД (и други дружества от групата Saint-Gobain, както и всички други субекти от групата Saint-Gobain) не дават никакви гаранции, че уебсайтът ще бъде винаги активен или без грешки или че дефектите ще бъдат коригирани. „Сен-Гобен България“ ЕООД (и други компании в групата Saint-Gobain, както и всички други субекти на групата Saint-Gobain) не гарантират, че уебсайтът е съвместим с компютърното оборудване на посетителите на уебсайта или че уебсайтът или неговият сървър няма грешки или вируси и троянски коне и „Сен-Гобен България“ ЕООД (и други компании от групата Saint-Gobain, както и всички други субекти от групата Saint-Gobain) не носят отговорност за щети, които посетителите на уебсайта могат да понесат в резултат на такива дефекти.

„Сен-Гобен България“ ЕООД (и други компании от групата Saint-Gobain, както и всички други субекти от групата Saint-Gobain) не носят отговорност за грешки или пропуски във връзка с разпространената информация, нито за технически проблеми на уебсайта и всички други уебсайтове, с които са базирани връзки, нито за тълкуване на данните, публикувани на такива уебсайтове, или за последствията от тяхното използване.

„Сен-Гобен България“ ЕООД (и други дружества в групата Saint-Gobain, както и всички други субекти на групата Saint-Gobain) по принцип не поема никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, причинени от нечий достъп до уебсайта или невъзможност за достъп или използване на уебсайта и/ или разчитане на каквито и да било данни,

произтичащи пряко или косвено от този уебсайт, независимо от причината, произхода, естеството или следствието от такава вреда.

 

3) Интелектуална собственост


Освен ако не е посочено друго, правата на интелектуална собственост, свързани с документите на Уебсайта и с отделните елементи, създадени за този Уебсайт, са изключителна собственост на дружествата от групата Saint-Gobain и/или субектите от групата Saint-Gobain, Посетителите имат право да преглеждат, изтеглят и възпроизвеждат материали на уебсайта за вътрешна информация само при условие, че

1) съхраняват всички бележки, съдържащи се в оригиналните материали, при тях,

2) изображенията ще се използват само със заобикалящия ги текст, който се отнася до изображенията, и

3) ще се използва следната бележка за авторски права: © Saint Gobain. Всички права на собствениците на авторски права и други права са запазени. Всяко възпроизвеждане и използване на копия, направени за цели, различни от посочените по-горе, е изрично забранено.

Имена на компании, лога, продукти, марки и имена на домейни, които се появяват на този уебсайт, са собственост на дружества от групата Saint-Gobain и/или субекти от групата Saint-Gobain и не могат да бъдат използвани без предварителното писмено разрешение на съответната компания. Този уебсайт и неговото съдържание не може да се използва за създаване на база данни, нито може да се съхранява (изцяло или частично) в бази данни за достъп от вас или трета страна, нито за разпространение на база данни, съдържаща целия уебсайт или неговото съдържание или част от него.

 

4) Бисквитки


Компаниите от групата Saint-Gobain и предприятията от групата Saint-Gobain използват бисквитки за целите на статистическия анализ и за измерване на трафика и употребата на уебсайта.

Данните, предавани чрез бисквитки, не се използват индивидуално или за придобиване на клиенти.

Ако не желаете да използвате бисквитки, настройте браузъра си по следния начин. Деактивирането на бисквитките може да попречи на използването на някои функции на уебсайта.

Ако приемете нашите бисквитки, те ще останат съхранени на вашия компютър в продължение на десет (10) години, освен ако не ги изтриете.

 

5) Хипервръзки


Следните връзки, създадени от трети страни без предварителното писмено разрешение на дружествата от Saint-Gobain Group, са забранени:

- връзки към началната страница www.saint-gobain.bg,

- връзки към всякакви интернет страници на уебсайта,

- връзки към всеки документ, посочен на уебсайта.

Исканията за разрешение за хипервръзки се изпращат до главния администратор на уебсайта.

 

6) Данни, събрани на уебсайта


Всеки посетител на този уебсайт, който предоставя информация на „Сен-Гобен България“ ЕООД, му предоставя всички прехвърляеми права, свързани с тази информация, и му дава съгласие за всяко използване на тази информация. Информацията, която посетителите предоставят по този начин, не се счита за поверителна, трябва да бъде точна и в съответствие с приложимите законови разпоредби и не трябва да накърнява интересите на трети страни.

По отношение на конкретните лични данни, събрани на Уебсайта, Уебсайтът използва няколко операции по обработване, чиято цел е да осигури комуникация и обмен на информация с посетителите. Име и фамилия, дата на раждане, адрес, имейл адрес, телефонен номер и други лични данни, които посетителите запазват на уебсайта, се считат за лични данни.

По-специално тези операции по обработка позволяват:

- прехвърляне на поисканите от посетителите документи

- управление на регистрацията на посетителите

- за да определи дали кандидатурите за работа съответстват на офертите за работа, публикувани на уебсайта.

Събрани данни:

- трябва да са резултат само от доброволното им записване от съответния посетител,

- те са предназначени само за вътрешна употреба на групата Saint-Gobain и се предават на лицата, отговорни за обработката на заявките за посетители,

- се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на горните цели.

Посетителите с настоящото, след използването на уебсайта на „Сен-Гобен България“ ЕООД или като предоставят личните си данни на нашата компания като администратори, те се съгласяват личните им данни да бъдат събирани, обработвани и разкривани в съответствие с тези условия за период от 10 години с цел извършване на операциите по обработка, както е посочено по-горе.