Екологична продуктова декларация (EPD)

EPD представлява набор от измерима информация за въздействието на даден продукт върху околната среда по време на неговия жизнен цикъл (напр. потребление на енергия и вода, производство на отпадъци, въздействие върху изменението на климата, еутрофикация, изтъняване на озоновия слой и др.)

Тази информация се определя чрез метода за анализ на жизнения цикъл (LCA) и може да бъде допълвана с други данни, които се считат за съществени. За да получите EPD, документираната информация трябва да бъде проверена от трета страна. Становището трябва да е публично достъпно и информацията, съдържаща се в него, трябва да може да бъде проверена.

По същество това е подробен сертификат на продукта за въздействието му върху околната среда.


В момента Saint-Gobain има приблизително 60% от продадените си продукти с EPD сертификати и в съответствие с ангажиментите си за устойчивост, всички продукти ще бъдат покрити с EPD сертификати до 2030 г. И още през 2025 г. може да се очаква, че ще бъде на най-малко 90%.

EPD цели

  • Предоставя информация въз основа на жизнения цикъл (LCA) и допълнителна информация относно екологичните аспекти на продуктите. 
  • Подпомага купувачите и потребителите да правят информирани сравнения на продукти. 
  • Насърчава подобряването на екологичния профил на продуктите. 
  • Осигурява информация за оценка на въздействието върху околната среда на продуктите в рамките на техния жизнен цикъл. 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

Пътят към устойчивото строителство е в използването на продукти, които имат оценка на жизнения цикъл (LCA) и последващата обработка на екологична продуктова декларация (EPD).

 

banner