Hero Image
Най-добър работодател

Отново сме „Най-добър работодател в световен мащаб“

Saint-Gobain е удостоен със сертификат "Най-добър работодател в света" за девета поредна година.

Само 17 компании в света притежават този международен сертификат.

Клер Педини, старши вицепрезидент, човешки ресурси и корпоративна социална отговорност на групата Saint-Gobain, приветства това ново сертифициране: „ДНК-то на Saint-Gobain е смисълът зад нашите мисии, нашите социално-екологични действия и ангажимента към повече от 160 000 жени и мъже, които въплъщават нашите ценности. Да работиш за Saint-Gobain означава да даваш ежедневен принос за изграждането на по-устойчив и приобщаващ свят. И затова в последното годишно вътрешно глобално проучване на ангажираността, 89% от служителите казаха, че се гордеят да работят за Групата. Етикетът „Най-добър работодател в световен мащаб" свидетелства за тези конкретни и непоколебими ангажименти. Той също така е резултат от постоянните усилия на нашите екипи, особено в областта на човешките ресурси, да подкрепят служителите ни по целия свят."

Сред 20-те критерия, анализирани от Top Employers Institute, Saint-Gobain отбеляза значителен напредък тази година по 13 от тях, като 8 показват увеличение от 3% или повече, включително представяне (+8,51%), обучение (+8,39%), работна среда (+8,16%), кариера (+7,60%) и лидерство (+7,29%).

Top Employer 2024    

Критериите с най-добра ефективност са тези, които ръководят нашите действия във времето:

•„Етика и почтеност“ (100%), в съответствие с нашите Принципи на поведение и действие, формализирани в документ, който е задължителен за всеки новоназначен в Групата;

•„Цел и ценности“ (98,86%), подкрепени от нашата цел „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“;

•„Учене“ (94,94%), което илюстрира продължаващите усилия на Групата да подкрепя нашите екипи в развиването на техните умения. Всяка година повече от 100 000 служители се възползват от поне един курс на обучение в университета Saint-Gobain;

• „Employer Brand”“ (91,38%), въплътена от нашето обещание като работодател, изградено съвместно с нашите екипи по целия свят: „Всеки ден, където и да сте, можете да позволите на вашата уникална личност и нашите ценности да ви водят, за да измислите по-устойчив свят. ".